Bednarska Wiktoria

Bednarska Wiktoria

 9 lat

 Dziewczynka z atrezją dróg żółciowych i marskością żółciową wątroby.

WSPIERASZ – POMAGASZ 🙂

LEKI SOS

Dziękujemy w imieniu Wiktorii

Stowarzyszenie LIVER

Share Page