Agenda spotkania 10-11 grudnia 2016 r.

10 grudnia spotykamy się w Hotelu Turówka w Wieliczce (ul. Żeromskiego 1).
Poniżej przedstawiamy Agendę spotkania z okazji 25lecia istnienia Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom Liver połączonym z Walnym Zebraniem Członków.
Oficjalne otwarcie następuje o godz. 11:00
11:00 oficjalne otwarcie i krótka prelekcja o historii Stowarzyszenia Liver
11:20 „ABC transplantologii” prof. Irena Jankowska
12:00 „Szczepienia ochronne przed i po transplantacji wątroby” prof. Anna Liberek
12:40 „Problem nieprzestrzegania zaleceń przez chorych po przeszczepieniu narządów” prof. Irena Jankowska
13:00 przerwa kawowa, poczęstunek tortem z okazji 25lecia Stowarzyszenia
13:40 Orzeczenia o niepełnosprawności – procedura i tryb wydawania oraz sposoby ich zaskarżania kancelaria prawna JKMLegal
14:20 Prawo w transplantacji, prawnik Aneta Sieradzka
15:00 Obiad
16:00 Walne Zebranie Członków (wg porządku obrad poniżej harmonogramu)
18:00 Kolacja
18:45 Pokaz Iluzjonisty
20:00 Zabawy z fotobudką
22:00 koniec, pora spać 🙂

O godz. 16:00 rozpoczyna się Walne Zebranie Członków, które będzie przebiegało wg poniżej zaproponowanego harmonogramu:

 1. Otwarcie obrad przez ustępującego Prezesa Sławomira Janus;
 2. Wybór organów Walnego: przewodniczącego i sekretarza;
 3. Przyjęcie regulaminu obrad ( regulamin-walnego-zebrania-10-12-2016 );
 4. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 5. Dyskusja nad sprawozdaniem;
 6. Dyskusja nad zmianami w statucie (projekt statutu liver_tekst-jednolity-statutu);
 7. Wybór nowych władz: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego;
 8. Przyjęcie zmian w statucie i tekstu jednolitego statutu;
 9. Dyskusja na kierunkami rozwoju Stowarzyszenia;
 10. Przyjęcie strategii działania na najbliższe 4 lata;
 11. Wolne wnioski;
 12. zamknięcie obrad.

 

Zmiana porządku obrad

Porządek obrad może być zmieniony poprzez zgłoszenie uwag na trzy dni przed terminem obrad lub na początku obrad o ile zgodzą się uprawnieni do głosowania większością 2/3 głosów.

Share Post