Drastyczna podwyżka cen leków tematem obrad KZ Sejmu RP

Podwyżka cen leków po przeszczepieniu organu

Wskutek obwieszczenia z początku maja ustalającego nowe urzędowe ceny detaliczne leków i limity finansowania drastycznie wzrosły ceny leków immunosupresyjnych (zapobiegających odrzutowi przeszczepionego organu) oraz przeciwwirusowych, znajdujących zastosowanie w krótkim okresie czasu po przeszczepieniu organu.  I tak Cellcept zdrożał z 3,20 zł na 67,79 zł (tabletki, kaps. twarde i zawiesina) a Valcyte do kwoty 558,95 zł (proszek do sporządzania roztworu) oraz do 1327,15 zł (tabletki). Zmiany cen wynikały z obniżenia limitu finansowania w grupie limitowej, do której należą wspomniane medykamenty. Zmiana limitu finansowania miała zaś taką przyczynę, że objęto refundacją pierwszy odpowiednik leku „oryginalnego”. W przypadku Myforticu był to Marelim, w przypadku Cellceptu były to Mycophenolate Mofetilu firmy Accord, Apotex, Sandoz, Stada i produktu Myfenax. Dla Valcyte zamiennikiem jest Valhit, Ceglar i Valganciklovir Teva. Nie ma zamiennika dla Valcyte w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego.

„Zaniedbanie, zaniechanie czy niewiedza ?”

Podczas spotkania Komisji Zdrowia zwołanej na podstawie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu zabrali głos pacjenci, przewodniczący, posłowie i przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego.

Prezydium Komisji Zdrowia – przewodniczący Komisji Bartosz Arłukowicz

Przewodniczący Bartosz Arłukowicz spytał wprost jak to jest, ze Ministerstwo nie zważa całkowicie na stan zdrowia dzieci po transplantacji organu i funduje ryzyko powikłań i narażenia na pobyt w szpitalu pacjentów pediatrycznych. Dociekał o możliwość utworzenia nowej grupy limitowej dla dzieci po przeszczepach i apelował o utrzymanie Valcyte na poziomie dostępności dla pacjentów. Obecnie Valcyte, nie posiadający zamiennika w postaci zawiesiny kosztuje 558,95 zł – przed zmianą kosztował 3,20 zł. Chcąc go stosować rodzice muszą się godzić na pobyt w szpitalu, gdzie lekarze rzekomo mając go za darmo od producenta mogą aplikować roztwór małemu pacjentowi. Jeśli rodzice chcą przebywać w domu, z dala od szpitala, będącego siedliskiem zarazków i z pewnością miejscem niekomfortowym dla dziecka po przeszczepie muszą zapłacić ponad 500 zł. Ewentualnie skorzystać z postaci tabletkowej zamiennika za 3,20 zł i narazić się na ryzyko odrzucenia przeszczepionego organu.  Ryzyko takie istnieje ponieważ rejestracja zamiennika nie odbywa się na podstawie badań klinicznych lecz na podstawie badań biorównoważności.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia

Przedstawiciel MZ obecny na posiedzeniu Komisji nie widzi problemu. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz przedstawił informacje swojego resortu i zapewniał o bezpieczeństwie nowych leków – zamienników. Zamienniki wg wiceministra są bezpieczne, skuteczne a o ich takiej samej efektywności terapeutycznej mają świadczyć badania biorównoważności. Jednocześnie Ministerstwo powołuje się na umowę z producentem Valcyte firmą Roche, która dostarcza nieodpłatnie do wszystkich klinik transplantacyjnych, przy czym zauważa słabe zainteresowanie ośrodków transplantacyjnych tą formą wsparcia ze strony producenta Valcyte.

Co posłowie myślą o pacjentach – odrzucenie dezyderatu

Po dyskusji i wymianie opinii  przewodniczący zaproponował przyjęcie dezyderatu o treści z załącznika. Chodziło w nim o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do podjęcia rozmów z odpowiednimi podmiotami i przywrócenia cen leków immunosupresyjnych stosowanych dotychczas przez pacjentów.

projekt dezyderatu

Posłowie w większości sądząc po wyniku głosowania przenieśli dyskusje o wzroście cen na leki immunosupresyjne oraz przeciwirusowe na argumentacje lek generyczny-lek oryginalny. Odrzucenie dezyderatu świadczy o tym, jak bliski (albo raczej daleki) jest im świat pacjentów po transplantacji narządów.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Liver uczestnicząc w obradach Komisji (na zaproszenie przewodniczącego) jako głos organizacji pacjenckiej, skupiającej m.in. dzieci po transplantacji wątroby nie był w stanie zrozumieć dlaczego dyskusja o ewentualnych oszczędnościach spowodowanych wprowadzeniem zamienników zagłuszyła głosy protestów pacjentów po przeszczepie. Niepojęte i nieodpowiedzialne bo narażające na ryzyko odrzutu przeszczepionego organu jest również stanowisko Ministerstwa Zdrowia. Argumenty osób po transplantacji zupełnie nie docierają do reprezentantów MZ oraz posłów Komisji, o czym świadczy odrzucenie dezyderatu.

Istnieje możliwość obniżenia cen na leki immunosupresyjne i przeciwirusowe jeśli firmy farmaceutyczne złożą wniosek o obniżenie urzędowych cen zbytu, rozpatrywany w ustawowym terminie 30 dni. Istnieje też szansa, że Ministerstwo publikując kolejny wykaz leków refundowanych uwzględni postulaty pacjentów po transplantacji.

Będziemy pomagać !

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver stoi w gotowości pomóc Podopiecznym, którzy wskutek opublikowania listy MZ nie będą w stanie zakupić leków i będzie finansowało leczenie lekami oryginalnymi, w szczególności odnosi się do Cellceptu. Realizujemy obecnie Grant Razem Możemy Więcej i będzie on źródłem finansowym dla wydatków na leki dla dzieci po transplantacji wątroby. O szczegóły prosimy pytać telefonicznie i emailowo.

Logo Grantu Razem Możemy Więcej, realizowanego we współpracy z Fundacją Dbam o Zdrowie.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver

Share Post