Gajda Julia

Gajda Julia

 Dziewczynka po operacji metodą Kasai z powodu atrezji dróg żółciowych.

WSPIERASZ – POMAGASZ 🙂

LEKI SOS

Dziękujemy w imieniu Julii

Stowarzyszenie LIVER

 

Share Page