Halczuk Tymoteusz

Halczuk Tymoteusz

4 lata

Chłopczyk ze zwłóknieniem i marskością wątroby – wtórna marskość żółciowa.

Cierpi na plamicę i małopłytkowość wtórną jest po operacji metodą  Kasai.

WSPIERASZ – POMAGASZ 🙂

LEKI SOS

Dziękujemy w imieniu Tymoteuszka

Stowarzyszenie LIVER

Share Page