Jubileuszowe Walne Zebranie Członków 10-11 grudnia 2016 r.

 

Informacja o Jubileuszowym Walnym Zebraniu Członków w dniach 10 -11 grudnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy Państwa zaprosić na spotkanie 10 i 11 grudnia 2016 r., które będzie połączone z obchodzeniem przez Stowarzyszenie 25 lat istnienia oraz wyborem władz na kolejną kadencję.

W sobotę planujemy spotkać w ramach bloku edukacyjno-informacyjnego w porze przed obiadem oraz już na Walnym o godzinie 16:00. Oficjalne otwarcie o godzinie 11:00 !

Cześć oficjalną zakończy kolacja (około 18:00-19:00), po której zapewnimy Państwu atrakcje-niespodzianki.

W niedzielę chcielibyśmy zaprosić Państwa do zwiedzania Kopalni Soli w Wieliczce. Stowarzyszenie zapewnia obiad, kolację i serwis kawowy w sobotę. W niedzielę około 11:00 wędrujemy trasą turystyczną w Kopalni a godzinie 14:30 mamy pożegnalny obiad. W sobotę dla naszych dzieci zapewnimy animacje w hotelu.

Niestety nie możemy zapewnić wszystkim uczestnikom spotkania noclegu w hotelu. Jedynie tym, którzy jadą z daleka i nie mają możliwości sfinansować go samodzielnie oraz bardzo zasłużonym darczyńcom i prelegentom.

Na drugiej stronie prezentujemy porządek obrad Walnego Zebrania Członków. Prosimy członków Stowarzyszenia o zapoznanie się z nim.

Prosimy o jak najszybsze potwierdzenie Państwa przyjazdu lub nieobecności emailem na adres: liver@liver.pl, telefoniczne na numer 500 460 255 lub 12 654 52 99

Poniżej prezentujemy porządek obrad podczas Walnego Zebrania Członków

 

Porządek obrad podczas Walnego Zebrania Członków

Planowany początek obrad godz. 16:00 w Hotelu Turówka w Wieliczce ul. Żeromskiego 1

Harmonogram Walnego Zebrania Członków:

 1. otwarcie obrad przez ustępującego Prezesa;
 2. wybór organów Walnego: przewodniczącego i sekretarza;
 3. przyjęcie regulaminu obrad;
 4. sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 5. dyskusja nad sprawozdaniem;
 6. dyskusja na zmianami w statucie;
 7. wybór nowych władz: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego;
 8. przyjęcie zmian w statucie oraz tekstu jednolitego statutu;
 9. dyskusja nad kierunkami rozwoju Stowarzyszenia;
 10. przyjęcie strategii działania na najbliższe 4 lata;
 11. wolne wnioski;
 12. zakończenie obrad.

Porządek obrad może być zmieniony poprzez zgłoszenie uwag na trzy dni przed terminem obrad lub na początku obrad o ile zgodzą się uprawnieni do głosowania większością 2/3 głosów.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver

Share Post