Komunikat w sprawie Grantu Razem Możemy Więcej

Koniec Grantu Razem Możemy Więcej

Z uwagi na zmianę konstrukcji finansowej projektu charytatywnego Razem Możemy Więcej przez partnera Fundację Dbam o Zdrowie podjęliśmy decyzje o nieaplikowaniu w kolejnej edycji Grantu. Edycja V była ostatnią, w której wzięliśmy jako Stowarzyszenie udział.

Przez wiele współpracy z Fundacją Dbam o Zdrowie wynieśliśmy wiele pozytywnych doświadczeń i zawsze spotykaliśmy się z profesjonalizmem, otwarciem na problemy ludzkie, empatią i chęcią do dalszej kooperacji.  Jesteśmy zadowoleni ze współpracy i rekomendujemy Fundację Dbam o Zdrowie jako organizację wiarygodną, rzetelną i charytatywną. Dziękujemy serdecznie za wieloletnią współpracę i mamy nadzieję, że kiedyś jeszcze zaistnieją odpowiednie uwarunkowania finansowe, umożliwiające realizację działań charytatywnych.

Jako Stowarzyszenie podejmujemy decyzje w oparciu dostępne środki finansowe i możliwości pomocy dla jak największej liczy naszych Podopiecznych. Uznaliśmy, że wkład finansowy ze strony Stowarzyszenia a następnie wsparcie ze strony Fundacji Dbam o Zdrowie jest dla nas niekorzystny. Dlatego w porozumieniu i za obopólną zgodą rozwiązaliśmy umowę realizacji wspólnego projektu charytatywnego w ramach strategicznego Grantu Razem Możemy Więcej.

Co to oznacza dla naszych Podopiecznych?

Brak realizacji grantu to brak kart, którymi można było płacić w aptekach w całym kraju. Nie będziemy już mogli udostępnić kart naszym Podopiecznych. Nie oznacza to jednak zaprzestania wsparcia chorych dzieci. Stoimy w gotowości im pomóc poprzez refundacje, udostępnianie lekarstw oraz płatności przelewowe na rzecz aptek. Liczymy na zrozumienie naszej decyzji przez Podopiecznych.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver

Share Post