Liveriada Activ

Co to LIVERIADA Activ ?

logo Liveriada Activ

„LIVERIADA Active Aktywizacja rodzin dzieci po transplantacji wątroby” to projekt zadania publicznego realizowanego w okresie 01.05.2015-30.10.2016, dofinansowanego środkami Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach Konkurs FIO 2015. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER w partnerstwie oficjalnym Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka oraz nieformalnym Fundacją For Life.

logo cZD z nazwą

logo czd

Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka partner oficjalny

Oferta na realizację projektu została opracowana przez obecną koordynatorkę projektu Anetę Krawczyk przy współudziale i pełnej akceptacji Zarządu Stowarzyszenia. Wyniki konkursu zostały udostępnione pod koniec kwietnia 2015 r.  na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Liveriada Activ ma na celu aktywizację rodziców dzieci po transplantacji wątroby do współdziałania i kształtowania lepszej przyszłości. Ma zaangażować w propagowanie idei transplantacji i przygotować do działania w lokalnym środowisku.

Projekt obejmuje działania:

Szkolenie dla liderów społecznych „Mogę Więcej” zaplanowane na 27-28 czerwca 2015 r. w Warszawie z zakresu komunikacji, wolontariatu, zdobywania finansowania dla inicjatyw społecznych, nawiązywania partnerstw i organizacji wydarzeń integracyjnych.

– Organizacja Konferencji „Aktywnie po Zdrowie” z udziałem lekarzy i psychoterapeutów z zakresu aktywności fizycznej i społecznej dzieci po transplantacji wątroby w dniach 28-31 sierpnia 2015 r.

Warsztaty organizacyjne (październik 2015) dla liderów i animatorów dotyczące obozu zimowego.

Obóz zimowy LIVERIADA Activ z nauką jazdy na nartach w okresie ferii 2016 r.

-Cykl inicjatyw lokalnych o tematyce transplantologii zorganizowanych przez liderów projektu w okresie maj-sierpień 2016 „Mini Transplant Show”.

 

Share Page

Facebook

Twitter

YouTube

close window