Łobos Patrycja

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 8 miesięcy

 Dziewczynka urodziła się z wadą serca i atrezją dróg żółciowych

oraz odwróceniem trzewi.

Patrycja była operowana w CZMP w Łodzi gdzie przeszła korekcję ubytku

przegrody przedsionkowo-komorowej.

Obecnie zmaga się z atrezją dróg żółciowych i cholestazą wątroby.

Jest diagnozowana w CZD w Warszawie.

Bardzo potrzebuje wsparcia na leki i środki pomocnicze.

WSPIERASZ – POMAGASZ 🙂

LEKI SOS

Dziękujemy w imieniu Patrycji

Stowarzyszenie LIVER

Share Page