Majer Artur

16 lat

 Artur Majer jest obserwowany w kierunku zespołu Alagille`a

z wrodzoną wadą serca pod postacią krytycznego Zespołu Fallota

z wielopoziomowym zwężeniem tętnic płucnych po

kardiochirurgiczno – kardiologicznym leczeniu paliatywnym.

Cierpi na Zespół Aspargera.

Jest pod opieką wielu lekarzy i poradni.

Na stałe zażywa leki:

Ursocam, Esseliv, Acessan, Speridan, Vit C.

WSPIERASZ – POMAGASZ 🙂

LEKI SOS

Dziękujemy w imieniu Artura

Stowarzyszenie LIVER

 

 

Share Page