Ministerstwo zezwoliło na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Decyzja nr 339/2013 wydana przez Ministra Administracji i Cyfryzacji

Minister Administracji i Cyfryzacji Decyzją z dnia 11 września 2013 w związku ze złożonym przez Stowarzyszenie wnioskiem udzielił pozwolenia na przeprowadzenie w terminie do dnia 30 września 2014 zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zebrane w trakcie zbiórki fundusze będą przeznaczone na pomoc podopiecznym Stowarzyszenia poprzez pokrycie kosztów leczenia operacyjnego i pooperacyjnego niewykonywanychw Polsce, kosztów rehabilitacji oraz zakupu niezbędnych leków w kraju i za granicą.

Zbiórka będzie przeprowadzona w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe dedykowane wyłącznie do celów zbiórki publicznej:

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

Fundusze będą wydatkowane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium Królestwa Belgii i Republiki Francuskiej.

Poniżej treść decyzji

Decyzja nr 339/2013

Share Post