Musiałowska Klaudia

Musiałowska Klaudia

 11 lat

 Dziewczynka z atrezją zewnątrzwątrobowych  dróg żółciowych

jest po operacji metodą Kasai.

WSPIERASZ – POMAGASZ 🙂

LEKI SOS

Dziękujemy w imieniu Klaudii

Stowarzyszenie LIVER

Share Page