Powrózek Sylwia

Powrózek Sylwia

 10 lat

 Dziewczynka cierpi na Hiperbilirubinemię,

nadciśnienie wrotne, małopłytkowość.

W 2006 roku wykonano u Sylwii zabieg metodą Kasai.

WSPIERASZ – POMAGASZ 🙂

LEKI SOS

Dziękujemy w imieniu Sylwii

Stowarzyszenie LIVER

Share Page