Protest w sprawie leków immunosupresyjnych

Piszemy list protestacyjny

Jako Stowarzyszenie czujemy się w obowiązku stanąć w obronie naszych Podopiecznych i wysłać list z zapytaniem o przyczynę wzrostu cen na ważne po transplantacji lekarstwa. Jesteśmy bardzo niezadowoleni z praktyki Ministerstwa Zdrowia, które ustala urzędowe ceny leków nie zważając na konsekwencje zdrowotne dla dzieci po transplantacji wątroby. List z naszymi pytaniami będzie wysłany już jutro i opublikujemy stanowisko Ministerstwa po uzyskaniu odpowiedzi.

Drogie leki immunosupresyjne oraz przeciwwirusowe

Z początkiem miesiąca pojawiła się lista leków refundowanych z nowymi limitami refundacji i opłatami dla pacjentów. Niestety po raz kolejny Ministerstwo Zdrowia sprawiło bardzo niemiłą niespodziankę. Zdrożały bowiem leki, które muszą zażywać dzieci po transplantacji wątroby. Cena opakowania leku Cellcept (zarówno w zawiesinie jak i tabletkach) wzrosła z ryczałtowego 3,20 zł na 67,79 zł (tabletki) oraz na 89,07 zł (proszek do sporządzania zawiesiny). Valcyte z substancją czynną walgancyklowirem będzie kosztować 558,94 zł (zawiesina) a tabletki 1327,18 zł ! Valcyte jest niezbędnym lekiem w leczeniu przeciwwirusowym w początkowym okresie po transplantacji i ma za zadanie powstrzymać wirus m. in. cytomegalii.

Oryginalna faktura z 2 maja 2017 z nową ceną za Cellcept, którą otrzymaliśmy za zakup leku Cellcept dla naszego Podopiecznego Sebastiana Kowieskiego w Białej Podlaskiej

Taki sam mechanizm od wielu lat

Od początku wprowadzenia mechanizmu refundacji w formie obwieszczenia i ustalania urzędowych cen leków Ministerstwo Zdrowia chce za wszelką cenę zmniejszyć refundację leków immunosupresyjnych oraz przeciwwirusowego Valcyte nie zważając na konsekwencje finansowe i zdrowotne pacjentów, w tym dzieci po przeszczepie wątroby. Nie dociera do osób odpowiedzialnych za ustalanie listy, że zmiana jednego leku na inny grozić może poważnymi konsekwencjami w tym odrzutem przeszczepionego organu. Nie jest możliwe z dnia na dzień „przejście” z Cellceptu na inny lek, podobnie jak z Valcyte na inną nazwę walgancyklowiru. W sytuacji kilkunastokrotnego wzrostu cen leki rodzice stają przed poważnym problemem finansowym i nie mogą kupić lekarstwa za tysiąc zł. Pod znakiem zapytania staje również sam sens transplantacji, która jest procedurą bardzo drogą: po co ratować pacjenta jeśli potem nie będzie miał możliwości kupna leku, żeby organ nie został odrzucony.

Będziemy pomagać w zakupie Valcyte oraz Cellcept

Jesteśmy świadomi jak wielkie niebezpieczeństwo związane jest ze zmianą leków „oryginalnych” na generyczne czy ogólnie ze zmianą leków immunosupresyjnych dla osób po transplantacji i dlatego będziemy finansować niezależnie od ceny ustalonej przez Ministerstwo Zdrowia zakup Valcyte i Cellcept. Dla naszych Podopiecznych musimy mieć  środki na zakup tak ważnych leków. Dlatego prosimy o kontakt dzieci i młodzież po transplantacji wątroby będących pod naszą opieką, aby w razie potrzeby zgłaszały się do nas z prośbą o zakup lub sfinansowanie zakupu. Mamy dyspozycji specjalne karty płatnicze, które chcemy przeznaczyć na zakup bardzo ważnych leków. Będziemy tez realizować recepty i udostępniać zakupione leki potrzebującym rodzinom.

Mamy nadzieję, że oburzenie społeczne, aktywny sprzeciw osób po transplantacji oraz wspólne działanie organizacji reprezentujących interesy osób po transplantacji spowoduje zmianę cen na niższe bardziej dostępne dla pacjentów.

Share Post