Refundacja zawieszona, pora na Grant

Szanowni Rodzice, Szanowni  Podopieczni

W celu optymalizacji udzielanej pomocy oraz konieczności odbudowy zasobów Funduszu Leki SoS chcielibyśmy z przykrością poinformować, że refundacja faktur oraz rachunków za zakupione leki, środki medyczne, suplementy diety, szczepionki etc. zostaje zawieszona. Ograniczenie w tej formie pomocy nie dotyczy Podopiecznych, którzy mają zapewnione dedykowane źródła finansowania (subkonta, inne fundusze) czyli jeśli posiadają subkonto i środki na nim lub jeżeli są darczyńcy gotowi wesprzeć ich leczenie.

Nie zostawiamy jednak w potrzebie chorych bez zapewnienia im możliwości zaopatrzenia w leki. W zamian chcielibyśmy zaproponować pomoc w ramach Grantu Razem Możemy Więcej, przedsięwzięcia charytatywnego polegającego na wsparciu finansowym poprzez zapewnienie możliwości kupna lekarstw i środków medycznych w aptekach w całej Polsce.

W ramach Grantu wspólnie z Fundacją Dbam o Zdrowie umożliwiamy zaopatrzenie w leki dla ponad 200 Podopiecznych. Żeby z pomocy w ramach Grantu skorzystać należy przesłać:

1. prośbę o udzielenie pomocy grantowej;

2. ankietę: ankieta aktualizacyjna

3. regulamin korzystania z pomocy: regulamin

Szczegóły pomocy przedstawimy w emailach oraz telefonicznie. Łącznie pula pomocy to 200 tys. zł, które zostaną przeznaczone dla Podopiecznych Stowarzyszenia Liver. Nadal realizujemy także pomoc poprzez wykupienie leków na podstawie oryginałów recept przysyłanych tradycyjną korespondencją na adres Stowarzyszenia. Dla przypomnienia podajemy nasz adres korespondencyjny:

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver

ul. Wysłouchów 30A/43

30-611 Kraków

Prosimy również pamiętać, że koniecznym wymogiem rozliczenia udzielonej pomocy jest każdorazowe udokumentowanie wydatku w postaci faktury ! Faktura musi posiadać dane Stowarzyszenia w polu Nabywca (ewentualnie płatnik) czyli:

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver

ul. Wysłouchów 30A/43

30-611 Kraków

NIP 9441380769

Plus dopisek gdzieś w ciele faktury np. w polu uwagi lub podpis osoby upoważnionej do odbioru faktur „nazwisko i imię Podopiecznego”. Nie rozliczenie udzielonej pomocy bez faktury będzie oznaczało zawieszenie wsparcia przez Stowarzyszenie. Nie możemy dopuścić do sytuacji, gdy wobec ogromu potrzeb ktoś przez nierozwagę nie stosuje się do zaleceń.

W przypadku kupna leków na receptę prosimy o dostarczenie kopii recept na realizowane w aptece lekarstwa. Koniecznie należy przesłać odebrane faktury w czasie dwóch miesięcy od wystawienia dokumentu.

Bardzo zachęcamy do skorzystania z nowej formy pomocy w postaci Grantu.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver

Share Post