Rekrutuacja na LIVERIADA ACTIVE -Zapraszamy!

Co to LIVERIADA Active ?

logo Liveriada Activ

„LIVERIADA Active Aktywizacja rodzin dzieci po transplantacji wątroby” to projekt zadania publicznego realizowanego w okresie 01.05.2015-30.10.2016, dofinansowanego środkami Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach Konkurs FIO 2015. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER w partnerstwie oficjalnym Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka oraz nieformalnym Fundacją For Life.

logo cZD z nazwą

logo czd

Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka partner oficjalny

logo_for_life

Fundacja For Life, partner nieformalny przedsięwzięcia

Oferta na realizację projektu została opracowana przez obecną koordynatorkę projektu Anetę Krawczyk przy współudziale i pełnej akceptacji Zarządu Stowarzyszenia. Wyniki konkursu zostały udostępnione pod koniec kwietnia 2015 r.  na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Liveriada Active ma na celu aktywizację rodziców dzieci po transplantacji wątroby do współdziałania i kształtowania lepszej przyszłości. Ma zaangażować w propagowanie idei transplantacji i przygotować do działania w lokalnym środowisku.

Projekt obejmuje działania:

Szkolenie dla liderów społecznych „Mogę Więcej” zaplanowane na 27-28 czerwca 2015 r. w Warszawie z zakresu komunikacji, wolontariatu, zdobywania finansowania dla inicjatyw społecznych, nawiązywania partnerstw i organizacji wydarzeń integracyjnych.

– Organizacja Konferencji „Aktywnie po Zdrowie” z udziałem lekarzy i psychoterapeutów z zakresu aktywności fizycznej i społecznej dzieci po transplantacji wątroby w dniach 28-31 sierpnia 2015 r.

Warsztaty organizacyjne (październik 2015) dla liderów i animatorów dotyczące obozu zimowego.

Obóz zimowy LIVERIADA Active z nauką jazdy na nartach w okresie ferii 2016 r.

-Cykl inicjatyw lokalnych o tematyce transplantologii zorganizowanych przez liderów projektu w okresie maj-sierpień 2016 „Mini Transplant Show”.

Rekrutacja rusza !

Poniżej prezentujemy dokumenty niezbędne do udziału w wydarzeniach realizowanych w ramach projektu LIVERIADA Active. Prosimy o ich wypełnienie oraz przesłanie na adres Stowarzyszenia.

Niezbędne w trakcie rekrutacji dokumenty to:

Regulamin:

Regulamin Rekrutacji

Zgłoszenie do projektu wraz z klauzulami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania wizerunku uczestników.

Zgloszenie do projektu LIVERIADA Activ

Poniżej prezentujemy formularz, który prosimy wypełnić i odesłać do nas. Oprócz wypełnionego dokumentu poniżej prosimy również wysłać  Zgłoszenie oraz przeczytać ze zrozumieniem Regulamin. O wynikach będziemy informować emailowo i telefonicznie.

 

Formularz zgłoszeniowy do projektu:

LIVERIADA Active Aktywizacja rodzin dzieci po transplantacji wątroby.

Formularz kontaktowy
* pole musi być wypełnione
I. Lista osób zgłaszanych do uczestnictwa w projekcie:

1.

2.
3.
Województwo:
4.
Adres zamieszkania:
Województwo:
Województwo:
II. Punkt ten wypełniają tylko osoby zgłaszające swój udział jako LIDER projektu. W przypadku pozostałych osób proszę o przejście do pkt III.III.

IV.
V.
VI.
VII.

Share Post