Sakowski Mateusz

Sakowski Mateusz

6  lat

 Chłopczyk z zwłóknieniem i marskością wątroby – wtórna marskość żółciowa.

Cierpi na cholestazę o nieustalonej etiologii, hiperamonemię

i jest zakwalifikowany do przeszczepienia wątroby.

WSPIERASZ – POMAGASZ 🙂

LEKI SOS

Dziękujemy w imieniu Mateuszka

Stowarzyszenie LIVER

Share Page