Simiński Dawid

Simiński Dawid

6  lat

 Chłopczyk z atrezją dróg żółciowych – marskość wątroby

jest po zabiegu metodą Kasai.

WSPIERASZ – POMAGASZ 🙂

LEKI SOS

Dziękujemy w imieniu Dawidka

Stowarzyszenie LIVER

Share Page