Słomkowski Jan

Słomkowski Jan

5  lat

 Chłopczyk po przeszczepieniu wątroby 17.06. 2008 roku z powodu atrezji dróg żółciowych.

Cierpi z powodu żylaków przełyku, nadciśnienia wrotnego, hipersplenizmu.

W marcu 2013 roku przeszedł krwawienie z przewodu pokarmowego.

WSPIERASZ – POMAGASZ 🙂

LEKI SOS

Dziękujemy w imieniu Janka

Stowarzyszenie LIVER

Share Page