Sprawozdania

2017

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej Informacje Ogólne oraz Informacje Uzupełniające do bilansu za rok 2017.

Bilans

bilans

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje ogólne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje ogólne

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie za rok 2017

 

2016

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej Informacje Ogólne oraz Informacje Uzupełniające do bilansu za rok 2016.

Bilans

bilans

Rachunek zysków i strat

rachunek zysków i strat

Informacje Ogólne i Uzupełniające do bilansu

Informacje Ogólne i Informacje dodatkowe

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie za rok 2016

2015

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej Informacje Ogólne oraz Informacje Uzupełniające do bilansu za rok 2015.

Bilans

bilans

Rachunek Zysków i Strat

rachunek zysków i strat

Informacje Ogólne i Uzupełniające do bilansu

informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie-merytoryczne-2015

2014

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej Informacje Ogólne oraz Informacje Uzupełniające do bilansu za rok 2014.

Bilans 2014

bilans

Rachunek Zysków i Strat

rachunek zysków i strat

Informacje Ogólne i Uzupełniające do bilansu

informacje ogólne

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

sprawozdanie merytoryczne 2014

2013

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej za rok 2013.

Bilans 2013

rachunek wyników 2013

Informacja dodatkowa 2013

Sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie merytoryczne 2013

2012

Sprawozdanie finansowe, na które składa się z bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa:

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

2011

Sprawozdanie finansowe, na które składa się z bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa:

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Share Page