Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

Sprawozdanie

z przeprowadzonej zbiórki publicznej zgodnie z Decyzją MSWiA nr 221/2012 z dnia 24.08.2012 r. w okresie od 03.09.2012 r. do 31.08.2013 r. na rzecz leczenia dzieci podopiecznych Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER z siedzibą w Krakowie, ul. Stojałowskiego 39/21 przeprowadziło ogólnopolską zbiórkę publiczną w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe dotyczące celów zbiórki publicznej dzięki materiałom publikowanym na stronach internetowych:

I. Przychody uzyskane ze zbiórki publicznej w kwocie 6 183,88 zł, w tym:

 • dobrowolne wpłaty na konto bankowe za okres sprawozdawczy – 6 183,88 zł

II. Koszty poniesione na organizacje zbiórki publicznej w kwocie 230,51 zł, w tym:

 • opłata związana z wysyłką podziękowań – 85,80 zł
 • druki przekazów bankowych – 10,40 zł
 • szablon strona internetowa – 131,87 zł
 • domena internetowa – 2,44 zł

Udział procentowy w kosztach przeprowadzenia zbiórki publicznej w stosunku do uzyskanej kwoty to 3,73%

III. Wykorzystanie dochodu zbiórki publicznej za okres sprawozdawczy w kwocie 5 953,37 zł, w tym:

 • koszty zakupu lekarstw w Polsce (7 dzieci) – 1 533,59
 • koszty leczenia zagranicznego (2 dzieci) – 4 079,78 zł
 • koszty turnusu rehabilitacyjnego ( 1 dziecko) – 100 zł
 • koszty leczenia stomatologicznego (1 dziecko) – 240 zł

IV. Rozliczenie końcowe:

 1. Przychody ogółem – 6 183,88 zł
 2. Koszty poniesione na organizacje zbiórki publicznej – 230,51 zł
 3. Wykorzystanie dochodu z uzyskanej kwoty – 5 953,37 zł
 4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł

Zarząd Stowarzyszenia LIVER

 Kraków, dnia 06.09.2013 r

 

Share Post