Statut

Poniżej aktualny, uwierzytelniony przez sąd statut Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom Liver, przyjęty na Walnym Zebraniu Członków w dniu 10 grudnia 2016 r. i  zatwierdzony przez sąd Postanowieniem z dnia 04.05.2017 r.

Statut Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom LIVER


Poniżej link do statutu Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom LIVER. Ten najważniejszy dokument  „konstytucja” organizacji został przyjęty przez Walne Zebranie Członków w dniu 17 września 2011 r.  a następnie zmieniony w podczas kolejnego zebrania 17 grudnia 2011 r.  Zmiana była spowodowana specyficzną interpretacją krakowskiego KRS, który uważa, że organizacja musi mieć nazwę (ale nie nazwy !) tak jak przedstawia to art. 10 ust. 1 Prawo o Stowarzyszeniach. Z tego wynika, że Stowarzyszenie nie może używać nazwy skróconej.

statut Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom LIVER

Share Page