Statut

Poniżej link do statutu Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom LIVER. Ten najważniejszy dokument  „konstytucja” organizacji został przyjęty przez Walne Zebranie Członków w dniu 17 września 2011 r.  a następnie zmieniony w podczas kolejnego zebrania 17 grudnia 2011 r.  Zmiana była spowodowana specyficzną interpretacją krakowskiego KRS, który uważa, że organizacja musi mieć nazwę (ale nie nazwy !) tak jak przedstawia to art. 10 ust. 1 Prawo o Stowarzyszeniach. Z tego wynika, że Stowarzyszenie nie może używać nazwy skróconej.

statut Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom LIVER

Share Page