Wrzosek Kasia

Wrzosek Kasia

 11 lat

 Dziewczynka po przeszczepieniu wątroby w styczniu 2005 roku.

WSPIERASZ – POMAGASZ 🙂

LEKI SOS

Dziękujemy w imieniu Kasi

Stowarzyszenie LIVER

Share Page