Borowscy Patryk i Amelka

Borowski Patryk i Amelka

 2 lata                            8 lat

Rodzeństwo z niedoborem alfa – 1 Antytrypsyny

i z przewlekłym zapaleniem wątroby.

WSPIERASZ – POMAGASZ 🙂

LEKI SOS

Dziękujemy w imieniu Patryka i Amelki

Stowarzyszenie LIVER

Share Page