Sprawozdania

2019

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej Informacje Ogólne oraz Informacje Uzupełniające do bilansu za rok 2019.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne

2018

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej Informacje Ogólne oraz Informacje Uzupełniające do bilansu za rok 2018.

Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego i Informacje Uzupełniające:

Sprawozdanie Finansowe za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

2017

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej Informacje Ogólne oraz Informacje Uzupełniające do bilansu za rok 2017.

Bilans

bilans

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje ogólne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje ogólne

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie za rok 2017

2016

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej Informacje Ogólne oraz Informacje Uzupełniające do bilansu za rok 2016.

Bilans

bilans

Rachunek zysków i strat

rachunek zysków i strat

Informacje Ogólne i Uzupełniające do bilansu

Informacje Ogólne i Informacje dodatkowe

Sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie merytoryczne 2016

2015

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej Informacje Ogólne oraz Informacje Uzupełniające do bilansu za rok 2015.

Bilans

bilans

Rachunek Zysków i Strat

rachunek zysków i strat

Informacje Ogólne i Uzupełniające do bilansu

informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie-merytoryczne-2015

2014

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej Informacje Ogólne oraz Informacje Uzupełniające do bilansu za rok 2014.

Bilans 2014

bilans

Rachunek Zysków i Strat

rachunek zysków i strat

Informacje Ogólne i Uzupełniające do bilansu

informacje ogólne

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

sprawozdanie merytoryczne 2014

2013

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej za rok 2013.

Bilans 2013

rachunek wyników 2013

Informacja dodatkowa 2013

Sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie merytoryczne 2013

2012

Sprawozdanie finansowe, na które składa się z bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa:

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

2011

Sprawozdanie finansowe, na które składa się z bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa:

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Jak mogę pomóc?

zobacz więcej

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym Dzieciom LIVER

Liver Kontakt

ul. Wysłouchów 30A/43
30-611 Kraków

Liver Kontakt

liver@liver.pl

Liver Kontakt

+48 12 654 52 99
+48 500 460 255

Numery kont bankowych:

konto główne: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

19 1750 0012 0000 0000 2068 7436

(przeznaczone na składki członkowskie, darowizny)

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

(przeznaczone WYŁĄCZNIE na darowizny dla Podopiecznych DZIECI i MŁODZIEŻY)