Brylowski Wojtek

Brylowski Wojtek

7,5 lat

Chłopczyk z marskością wątroby na tle atrezji dróg żółciowych
jest po operacji metodą Kasai.
Cierpi z powodu nadciśnienia wrotnego, hipersplenizmu
i żylaków przełyku I/II stopnia.

WSPIERASZ – POMAGASZ 🙂
LEKI SOS
Dziękujemy w imieniu Wojtka
Stowarzyszenie LIVER

Share Page