Koneczki Cezary

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER zwraca się do Państwa z bardzo gorącą prośbą o udzielenie pomocy finansowej

 Czarkowi Konieczki,

który jest po transplantacji wątroby.

Czaruś Konieczki urodził się z końcem 2015 r. Gdy miał 8 miesięcy zdiagnozowano  u niego bardzo zaawansowanego raka wątroby, hepatoblastomę. Rozpoczęła się walka o życie naszego dziecka, która poprzez proces chemioterapii skończyła się przeszczepem wątroby.
Obecnie trwa okres rekonwalescencji syna, przeplatany dość częstymi pobytami w szpitalach (w Warszawie i w Gdańsku) z powodu różnych zakażeń, infekcji oraz kontroli okresowych. Wiąże się to wszystko z dużymi wydatkami na lekarstwa, dojazdy do szpitali hotele itp. To wszystko sprawia, że leczenie Czarka jest bardzo trudne finansowo dla naszej rodziny. Drogie, często nierefundowane leki, które będzie zażywał do końca życia, to oprócz dojazdów do szpitali dodatkowy koszt. Prosimy zatem o wsparcie 1% podatku dla naszego syna, aby mógł jak najdłużej cieszyć się dzieciństwem i życiem…

 

Serdecznie dziękujemy Rodzice.

Stowarzyszenie udostępnia swoje konto bankowe. Można na nie dokonywać wpłat w złotówkach. Wpłaty są potwierdzane.

RAIFFEISEN BANK nr konta

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

koniecznie z dopiskiem

Darowizna na rzecz Cezary Konieczki

lub

PODARUJ 1% podatku dopisując

nr KRS: 0000 124 837

Cel szczegółowy: Cezary Konieczki

ZA DOKONANE WPŁATY DZIĘKUJEMY W IMIENIU CZARKA Z RODZICAMI I NASZYM WŁASNYM

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER

Share Page