Chomiak Klaudia

chomiak Klaudia

 Dziewczyna po przeszczepieniu wątroby 10.01.2008 roku

z powodu zaburzeń metabolicznych Hiperamonemi pierwotnej typu II.

WSPIERASZ – POMAGASZ 🙂

LEKI SOS

Dziękujemy w imieniu Klaudii

Stowarzyszenie LIVER

Share Page