Drwięga Bruno

 

Drwięga Bruno

7  lat

 Chłopczyk po przeszczepieniu fragmentu wątroby

od mamy w czerwcu 2009 roku z powodu niewydolności wątroby o nieznanej etiologii.

Cierpi na niedokrwistość, małopłytkowość, hipoalbuminemię

jest obserwowany w kierunku chorób metabolicznych.

leki sos

WSPIERASZ – POMAGASZ 🙂

LEKI SOS

Dziękujemy w imieniu Bruna

Stowarzyszenie LIVER

Share Page