Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia Dróg Żółciowych i Wątroby LIVER w Krakowie powstało 14 marca 1991 roku, i zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim I Wydział Cywilny w Krakowie pod nr rej. 294. Obecnie nosi nazwę Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER. Jest organizacją pozarządową, charytatywną działająca na terenie całej Polski.

Założycielami Stowarzyszenia LIVER byli państwo Bożena i Jan Chechlińscy, których córeczka Marylka, chora na marskość wątroby zmarła w 1991 roku. Po jej tragicznej śmierci państwo Chechlińscy postanowili pomagać innym dzieciom. Pierwszy przeszczep, który udało się zorganizować Stowarzyszeniu LIVER odbył się w Barcelonie w 1992 r. Organ pochodził od nieżyjącego dawcy. Obecnie na świecie oraz w Polsce (od 1999 r.) dokonuje się przeszczepów rodzinnych, które polegają na tym, że jeden z rodziców oddaje dziecku część swojej wątroby. Operacja taka jest możliwa dlatego, iż wątroba jest organem, który podlega regeneracji.

 

Share Page