Podaruj 1% – skorzystaj z dedykowanego programu

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo wspomóc naszych podopiecznych

Wypełniając PIT prosimy o wpisanie numeru KRS 0000 124 837. Następnie prosimy podać informacje uzupełniające, w tym cel szczegółowy, którymi mogą być Leki SOS lub Poszczególni Podopieczni.

Numer KRS nie jest edytowalny ale od Państwa decyzji zależy, czy 1% podatku trafi do naszego Stowarzyszenia, by wspomóc finansowo leczenie Podopiecznych czy przeznaczony będzie na inne cele charytatywne. 

Dla ułatwienia rozliczeń poniżej przekazujemy program do rozliczeń podatkowych w wersji instalacyjnej oraz online:


wersja instalacyjna:

Program E-PIT 2018

wersja online

Program E-PIT 2018

 

Prosimy skorzystać z programu, rozliczyć się i przekazać na rzecz naszych Podopiecznych 1% podatku.

Dziękujemy, 
Podopieczni Stowarzyszenia

Przyjęliśmy zasadę, że jeśli nie wiemy komu przyporządkować wpłatę z tytułu 1% podatku to przeznaczamy ją na zakup leków w ramach funduszu Leki SOS. Żadna wpłata z tytułu 1% podatku nie zostaje przeznaczona na administracje. Całość jej idzie na pomoc chorym Podopiecznym Stowarzyszenia Liver. Dzięki tym środkom możemy zakupić leki dla dzieci po transplantacji wątroby, sfinansować zakup sprzętu medycznego i pomocniczego.

Bardzo prosimy o przekazanie na naszą rzecz 1% podatku !


Informacje szczegółowe:

Zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie organizacje pozarządowe posiadające status pożytku publicznego i będące na liście opublikowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 15 grudnia 2018 r. mają przywilej otrzymywania 1 % podatku od podatników płacących podatek dochodowy.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER uzyskało status OPP już 29.12.2011 r. W 2019 r. mamy możliwość otrzymywania cennego 1 % podatku. To dla Stowarzyszenia ogromny zaszczyt i szansa na zdobycie dodatkowych funduszy na pomoc chorym dzieciom.
1 % podatku mogą przekazać osoby fizyczne rozliczający się z fiskusem poprzez zeznania podatkowe:
PIT 28 – ryczałt
PIT 36 – prowadzący działalność gospodarczą
PIT 36 L – prowadzący działalność gospodarczą płacący podatki w stawce liniowej
PIT 37  – praca i inne
PIT 38  kapitał: zbycie akcji, udział w spółkach
PIT 39 – zbycie nieruchomości i praw majątkowych
Niestety 1 % podatku nie mogą przekazywać osoby prawne, a więc spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje i inne stowarzyszenia czy przedsiębiorstwa państwowe. W wymienionych formularzach podatkowych należy dokonać rozliczenia i ustalić 1 % podatku, dokonując zaokrąglenia do pełnych dziesiątek groszy.

Zachęcamy i Bardzo Prosimy.
Zarząd Stowarzyszenia LIVER

Share Page

Facebook

Twitter

YouTube

close window