Wrzosek Kamila

Wrzosek Kamila

 18 lat

 Dziewczyna z nadciśnieniem wrotnym AIH/PSC, małopłytkowością, żylakami przełyku.

Ma osteoporozę i skrzywienie boczne kręgosłupa.

WSPIERASZ – POMAGASZ 🙂

LEKI SOS

Dziękujemy w imieniu Kamili

Stowarzyszenie LIVER

Share Page