Andrzejewska Adrianna

Adrianna, mając 6 lat, przeszła operację guza mózgu. Wraz z guzem konieczne było usunięcie przysadki mózgowej oraz części nerwów wzrokowych.
W lutym 2012 roku badanie kontrolne głowy wykazało u Adrianny odrost guza i konieczna była kolejna operacja. W lipcu 2013 roku wykryto u Adrianny postępujący zespół wątrobowo-płucny, uniemożliwiający prawidłowe natlenianie organizmu. Jedynym ratunkiem był przeszczep wątroby. W listopadzie 2013 roku Adrianna otrzymała wątrobę, a z nią szansę na życie.

W 2015 roku badania pokazały, że guz mózgu się odnawia  i Adzie bardzo pogorszył się wzrok.  Bardzo się boimy, że może przestać widzieć całkowicie. Jednak w ostatnim roku guz nieznacznie zmniejszył się i lekarze zalecili wstrzymanie wyjazdu na radioterapię protonową do kliniki w Essen w Niemczech. Wymagana jest regularna kontrola stanu guza.

Dla prawidłowego funkcjonowania Ada musi przyjmować kilkanaście różnych leków,  z których część będzie brała do końca życia. Wiele lekarstw refundowanych jest tylko częściowo.  W związku z koniecznością stałej kontroli stanu zdrowia oraz poziomu przyjmowanych leków, Ada musi często bywać w Instytucie Transplantologii w Warszawie. Wiąże się to z dużymi kosztami.
W 2003 roku przyznano Adriannie status osoby niepełnosprawnej, a obecnie jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym.

Prosimy o 1% podatku – to nic nie kosztuje, a nam bardzo pomoże

Adrianna z rodzicami

Stowarzyszenie udostępnia swoje konto bankowe. Można na nie dokonywać darowizny w złotówkach. Wpłaty są potwierdzane.

Darowizna na rzecz Andrzejewska Adrianna

RAIFFEISEN BANK nr konta

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

lub

Przekaż darowiznę

PODARUJ 1% podatku dopisując

nr KRS: 0000 124 837

Cel szczegółowy: Andrzejewska Adrianna

Za dokonane wpłaty dziękujemy w imieniu  Adrianny z rodzicami i naszym własnym.

 Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER

Share Page