Andrzejewska Adrianna

 

Adrianna, mając 6 lat, przeszła operację guza mózgu. Wraz z guzem konieczne było usunięcie przysadki mózgowej oraz części nerwów wzrokowych.
W lutym 2012 roku badanie kontrolne głowy wykazało u Adrianny odrost guza i konieczna była kolejna operacja. W lipcu 2013 roku wykryto u Adrianny postępujący zespół wątrobowo-płucny, uniemożliwiający prawidłowe natlenianie organizmu. Jedynym ratunkiem był przeszczep wątroby. W listopadzie 2013 roku Adrianna otrzymała wątrobę, a z nią szansę na życie.

W 2015 roku badania pokazały, że guz mózgu się odnawia  i Adzie bardzo pogorszył się wzrok.  Bardzo się boimy, że może przestać widzieć całkowicie. Jednak w ostatnim roku guz nieznacznie zmniejszył się i lekarze zalecili wstrzymanie wyjazdu na radioterapię protonową do kliniki w Essen w Niemczech. Wymagana jest regularna kontrola stanu guza.

Dla prawidłowego funkcjonowania Ada musi przyjmować kilkanaście różnych leków,  z których część będzie brała do końca życia. Wiele lekarstw refundowanych jest tylko częściowo.  W związku z koniecznością stałej kontroli stanu zdrowia oraz poziomu przyjmowanych leków, Ada musi często bywać w Instytucie Transplantologii w Warszawie. Wiąże się to z dużymi kosztami.
W 2003 roku przyznano Adriannie status osoby niepełnosprawnej, a obecnie jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym.

Prosimy o 1,5% podatku – to nic nie kosztuje, a nam bardzo pomoże

Adrianna z rodzicami

Stowarzyszenie udostępnia swoje konto bankowe.

Można na nie dokonywać darowizny w złotówkach.

Wpłaty są potwierdzane.

Darowizna na rzecz Andrzejewska Adrianna

BNP PARIBAS nr konta:

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

lub

Przekaż darowiznę

PODARUJ 1,5% podatku dopisując

nr KRS: 0000 124 837

Cel szczegółowy: Andrzejewska Adrianna

Za dokonane wpłaty dziękujemy w imieniu  Adrianny z rodzicami i naszym własnym.

 Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER

Jak mogę pomóc?

zobacz więcej

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym Dzieciom LIVER

Liver Kontakt

ul. Wysłouchów 30A/43
30-611 Kraków

Liver Kontakt

liver@liver.pl

Liver Kontakt

+48 12 654 52 99
+48 500 460 255

Numery kont bankowych:

konto główne: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

19 1750 0012 0000 0000 2068 7436

(przeznaczone na składki członkowskie, darowizny)

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

(przeznaczone WYŁĄCZNIE na darowizny dla Podopiecznych DZIECI i MŁODZIEŻY)