Poszukujemy do pracy w Stowarzyszeniu Głównego Księgowego

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver poszukuje pracownika na stanowisku Głównego Księgowego w biurze/siedzibie organizacji (ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 30A/43 Kraków). W zakresie jego obowiązków będzie kompleksowa obsługa obszarów księgowości Stowarzyszenia w szczególności:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych wg ustalonych standardów ( m.in. wg Ustawy o Rachunkowości);
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów;
 • księgowanie i wyliczenia rezerw, wycen walutowych, różnych podatków, rozliczeń międzyokresowych kosztów etc.
 • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej;
 • odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych;
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m. in.US, ZUS, GUS, NBP, Ministerstwa);
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych
 • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych;
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów Stowarzyszenia, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych;
 • prowadzenie ewidencji kasowej i sporządzanie 10 dniowych raportów kasowych na podstawie otrzymanych dokumentów do rozliczenia;
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad obszarami księgowości Stowarzyszenia;
 • prowadzenie księgowości realizowanych przez Stowarzyszenie projektów oraz grantów, przygotowywanie rozliczeń darowizn dla darczyńców i sponsorów, rozliczanie zbiórek publicznych;
 • wykonywanie innych zleconych prac przez Zarząd Stowarzyszenia lub osoby przez Zarząd upoważnionych;
 • rozliczanie umów o prace, umów zlecenie, o dzieło dla pracowników i współpracowników Stowarzyszenia, rozliczanie świadczeń pracowniczych i podatków;
 • opracowywanie wniosków i zaleceń dla Zarządu Stowarzyszenia LIVER, udział w obradach Zarządu jako głos doradczy

Nasze oczekiwania:
– min. roczne doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości, mile widziana znajomość specyfiki organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego (kwestie 1% podatku);
– wykształcenie min. średnie, mile widziane z zakresu finanse i rachunkowość;
– wiedza z zakresu rachunkowości i przepisów podatkowych;
– znajomość programów księgowych, MS Excel,
– umiejętności analityczne;
– dokładność, odpowiedzialność, skrupulatność, lojalność;
– umiejętność pracy w zespole;

Oferujemy:
– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pół etatu (co najmniej 3/4 przeciętnego wynagrodzenia brutto);
– pracę w miłej atmosferze i przyjaznym zespole;
– pracę w biurze z klimatyzacją 🙂
– możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia;
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na numer telefonu 500460255 lub 126545299 lub email liver@liver.pl.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Prezes Sławomir Janus

Share Post

Leave a Reply