Błąd strony / Page error

 

Strona, której szukasz, nie istnieje

Jeśli podałeś adres internetowy, sprawdź, czy jest poprawny.

Odwiedź pozostałe podstrony lub skontaktuj się z nami:


The page you are looking for does not exist

If you entered a web address, check it is correct.

Visit other subpages or contact us:

Jak mogę pomóc?

zobacz więcej

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym Dzieciom LIVER

Liver Kontakt

ul. Wysłouchów 30A/43
30-611 Kraków

Liver Kontakt

liver@liver.pl

Liver Kontakt

+48 12 654 52 99
+48 500 460 255

Numery kont bankowych:

konto główne: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

19 1750 0012 0000 0000 2068 7436

(przeznaczone na składki członkowskie, darowizny)

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

(przeznaczone WYŁĄCZNIE na darowizny dla Podopiecznych DZIECI i MŁODZIEŻY)