Rudnik Bartosiński Oskar i Oliwier

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER zwraca się do Państwa z bardzo gorącą prośbą o udzielenie pomocy finansowej

 Oliwierowi i Oskarowi Rudnik-Bartosińskim,

którzy chorują od urodzenia

na niedobór Alfa1-antytrypsyny.

Oliwier urodził się 25 września 2009 roku i od początku życia lekarze zdiagnozowali u syna niedobór Alfa1-antytrypsyny. Choruje na astmę oskrzelową i bardzo często zmaga się  z infekcjami górnych dróg oddechowych.

Oskar urodził się 09 kwietnia 2008 roku i od urodzenia był diagnozowany z powodu złych wyników wątrobowych. Po roku wielu badań  lekarze zdiagnozowali u syna niedobór Alfa1-antytrypsyny.

Niedobór Alfa 1-antytrypsyny (AAT) należy do najczęstszych chorób uwarunkowanych genetycznie. Alfa1-antytrypsyna jest  glikokoproteiną należącą do rodziny inhibitorów proteaz serynowych. Produkowana jest przez wątrobę skąd wydzielana jest do krwi. W przypadku mutacji genu dla alfa1-antytrypsyny dochodzi do zmiany budowy produkowanego białka i w związku z tym do upośledzenia jego uwalniania do krwi. Zmienione białko odkłada się w komórkach wątroby, w następstwie czego dochodzi do rozwoju chorób wątroby. W układzie oddechowym niedobór alfa1-antytrypsyny jest przyczyną niszczenia włókien sprężystych przez elastazy, co prowadzi do destrukcji płuc.

Chłopcy wymagają bardzo kosztownego leczenia hepatoprotekcyjnego i żółciopędnego. Oprócz stałego kosztownego leczenia wymagają częstych

wizyt w CZD w Warszawie.

Jednak by mogli dobrze się rozwijać muszą zażywać leki i uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych.

Zwracamy się do ludzi o szlachetnym sercu

by wspomogli leczenie Oliwiera i Oskara.

Serdecznie dziękuje mama Basia.

Stowarzyszenie udostępnia swoje konto bankowe. Można na nie dokonywać darowizny w złotówkach. Wpłaty są potwierdzane.

Darowizna na rzecz Oskara i Oliwiera Rudnik Bartosiński

RAIFFEISEN BANK nr konta

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

lub

PODARUJ 1% podatku dopisując

nr KRS: 0000 124 837

Cel szczegółowy: Rudnik Bartosiński Oskar i Oliwier

Za dokonane wpłaty dziękujemy w imieniu Oskara i Oliwiera z rodzicami i naszym własnym.

 Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER

Share Page