Rudnik Bartosiński Oskar i Oliwier

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER zwraca się do Państwa z bardzo gorącą prośbą o udzielenie pomocy finansowej

Oliwierowi i Oskarowi

Rudnik-Bartosińskim,

którzy chorują od urodzenia na niedobór Alfa1-antytrypsyny.

Oliwier urodził się 25 września 2009 roku i od początku życia lekarze zdiagnozowali u syna niedobór Alfa1-antytrypsyny. Choruje na astmę oskrzelową i bardzo często zmaga się  z infekcjami górnych dróg oddechowych.

Oskar urodził się 09 kwietnia 2008 roku i od urodzenia był diagnozowany z powodu złych wyników wątrobowych. Po roku wielu badań  lekarze zdiagnozowali u syna niedobór Alfa1-antytrypsyny.

Niedobór Alfa 1-antytrypsyny (AAT) należy do najczęstszych chorób uwarunkowanych genetycznie. Alfa1-antytrypsyna jest  glikokoproteiną należącą do rodziny inhibitorów proteaz serynowych. Produkowana jest przez wątrobę skąd wydzielana jest do krwi. W przypadku mutacji genu dla alfa1-antytrypsyny dochodzi do zmiany budowy produkowanego białka i w związku z tym do upośledzenia jego uwalniania do krwi. Zmienione białko odkłada się w komórkach wątroby, w następstwie czego dochodzi do rozwoju chorób wątroby. W układzie oddechowym niedobór alfa1-antytrypsyny jest przyczyną niszczenia włókien sprężystych przez elastazy, co prowadzi do destrukcji płuc.

Chłopcy wymagają bardzo kosztownego leczenia hepatoprotekcyjnego i żółciopędnego. Oprócz stałego kosztownego leczenia wymagają częstych wizyt w CZD w Warszawie. Jednak by mogli dobrze się rozwijać muszą zażywać leki i uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych.

Zwracamy się do ludzi o szlachetnym sercu

by wspomogli leczenie Oliwiera i Oskara.

Serdecznie dziękuje mama Basia.

Stowarzyszenie udostępnia swoje konto bankowe.

Można na nie dokonywać darowizny w złotówkach.

Wpłaty są potwierdzane.

Darowizna na rzecz Oskara i Oliwier

Rudnik Bartosiński

BNP PARIBAS nr konta

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

lub

PODARUJ 1% podatku dopisując

nr KRS: 0000 124 837

Cel szczegółowy: Rudnik Bartosiński Oskar i Oliwier

Za dokonane wpłaty dziękujemy w imieniu Oskara i Oliwiera z rodzicami i naszym własnym.

 Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER

Jak mogę pomóc?

zobacz więcej

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym Dzieciom LIVER

Liver Kontakt

ul. Wysłouchów 30A/43
30-611 Kraków

Liver Kontakt

liver@liver.pl

Liver Kontakt

+48 12 654 52 99
+48 500 460 255

Numery kont bankowych:

konto główne: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

19 1750 0012 0000 0000 2068 7436

(przeznaczone na składki członkowskie, darowizny)

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

(przeznaczone WYŁĄCZNIE na darowizny dla Podopiecznych DZIECI i MŁODZIEŻY)