Szczepanik Oliwia

Szczepanik Oliwia

7 lat

 Dziewczynka z rodzinnym zespołem Allagile`a

cierpi na wrodzoną wadę serca pod postacią obwodowych zwężeń tętnic płucnych,

próchnicę zębów i cholestazę wewnątrzwątrobową.

WSPIERASZ – POMAGASZ 🙂

LEKI SOS

Dziękujemy w imieniu Oliwki

Stowarzyszenie LIVER

Share Page