Taras Iga

Taras Iga

6  lat

 Dziewczynka po przeszczepieniu fragmentu wątroby 26.02.2008 roku

z powodu atrezji dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych.

Miesiąc po transplantacji doszło do odrzucenia narządu

i 13.07.2008 roku wykonano ponowną operację.

WSPIERASZ – POMAGASZ 🙂

LEKI SOS

Dziękujemy w imieniu Igi

Stowarzyszenie LIVER

Share Page