Trepanowski Maksymilian

Trepanowski Maksymilian

7  lat

 Chłopczyk z niedoborem alfa 1 – antytrypsyny.

WSPIERASZ – POMAGASZ 🙂

LEKI SOS

Dziękujemy w imieniu Maksia

Stowarzyszenie LIVER

Share Page