1% podatku za 2020 rok

Chcieliśmy przekazać dobrą nowinę, że środki z 1% podatku zostały już zaksięgowane na subkontach, dlatego rodzice mogą sprawdzić jakie wsparcie uzyskali od Darczyńców. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali na rzecz naszych Podopiecznych 1% podatku za 2020 rok. To niezwykły dar, ogromne serce i przede wszystkim potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi. Jeszcze raz bardzo dziękujemy!

Łączna kwota uzyskana z 1% podatku za rok 2020 na rzecz naszych Podopiecznych wyniosła: 2 331 273,96 zł. 

Dla przykładu, kwota za 2019 rok wynosiła ponad 1 800 000, a za 2018 r. niecałe 1 500 000.

To oznacza, że chętnych wesprzeć szczytny cel, jakim jest ratowanie chorych dzieci, nie jest obojętny. Mamy pod sobą kilkuset Podopiecznych, zapewnienie im stałego dostępu do refundowania leków, rehabilitacji czy środków medycznych jest dla nas priorytetem oraz wymaga ogromnych środków finansowych.

Choć 1% podatku znacząco zasila budżet, który przeznaczamy na leczenie, to jednak bez dodatkowych środków nie poradzilibyśmy sobie z opieką nad wszystkimi. To również wielu Darczyńcom należą się podziękowania. Bez nich oraz podatników, musielibyśmy odmawiać bardzo wielu dzieciom pomocy…

Stowarzyszenie LIVER mogło być ponownie beneficjentem 1% podatku. Zgodnie z przepisami Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 1% podatku można przekazać na rzecz organizacji posiadających status pożytku publicznego oraz będącej na liście opublikowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 16 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie LIVER spełniło wspomniane warunki i może otrzymywać 1% podatku od podatników.

Najważniejszy w procesie przekazywania danych na PIT jest numer KRS Stowarzyszenia czyli:

0000 124 837

 

a następnie podanie celu szczegółowego. W sytuacji braku wskazania Podopiecznego, pieniądze przekazane są na zakup leków dla pozostałych czyli dla ponad pół tysiąca Podopiecznych.

Chcielibyśmy jeszcze raz Państwu serdecznie podziękować za przekazanie 1 % podatku. To dla nas bardzo wiele znaczy. Dzięki temu będziemy mogli pomóc większej ilości potrzebującym w zakupie leków oraz w opłaceniu innych, niezbędnych do życia w zdrowiu potrzeb.

                                                                                                                                           Dziękujemy!

Jak mogę pomóc?

zobacz więcej

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym Dzieciom LIVER

Liver Kontakt

ul. Wysłouchów 30A/43
30-611 Kraków

Liver Kontakt

liver@liver.pl

Liver Kontakt

+48 12 654 52 99
+48 500 460 255

Numery kont bankowych:

konto główne: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

19 1750 0012 0000 0000 2068 7436

(przeznaczone na składki członkowskie, darowizny)

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

(przeznaczone WYŁĄCZNIE na darowizny dla Podopiecznych DZIECI i MŁODZIEŻY)