Liveriada Activ

Co to LIVERIADA Activ ?

logo Liveriada Activ

„LIVERIADA Active Aktywizacja rodzin dzieci po transplantacji wątroby” to projekt zadania publicznego realizowanego w okresie 01.05.2015-30.10.2016, dofinansowanego środkami Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach Konkurs FIO 2015. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER w partnerstwie oficjalnym Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka oraz nieformalnym Fundacją For Life.

logo cZD z nazwą

logo czd

Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka partner oficjalny

Oferta na realizację projektu została opracowana przez obecną koordynatorkę projektu Anetę Krawczyk przy współudziale i pełnej akceptacji Zarządu Stowarzyszenia. Wyniki konkursu zostały udostępnione pod koniec kwietnia 2015 r.  na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Liveriada Activ ma na celu aktywizację rodziców dzieci po transplantacji wątroby do współdziałania i kształtowania lepszej przyszłości. Ma zaangażować w propagowanie idei transplantacji i przygotować do działania w lokalnym środowisku.

Projekt obejmuje działania:

Szkolenie dla liderów społecznych „Mogę Więcej” zaplanowane na 27-28 czerwca 2015 r. w Warszawie z zakresu komunikacji, wolontariatu, zdobywania finansowania dla inicjatyw społecznych, nawiązywania partnerstw i organizacji wydarzeń integracyjnych.

– Organizacja Konferencji „Aktywnie po Zdrowie” z udziałem lekarzy i psychoterapeutów z zakresu aktywności fizycznej i społecznej dzieci po transplantacji wątroby w dniach 28-31 sierpnia 2015 r.

Warsztaty organizacyjne (październik 2015) dla liderów i animatorów dotyczące obozu zimowego.

Obóz zimowy LIVERIADA Activ z nauką jazdy na nartach w okresie ferii 2016 r.

-Cykl inicjatyw lokalnych o tematyce transplantologii zorganizowanych przez liderów projektu w okresie maj-sierpień 2016 „Mini Transplant Show”.

 

Jak mogę pomóc?

zobacz więcej

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym Dzieciom LIVER

Liver Kontakt

ul. Wysłouchów 30A/43
30-611 Kraków

Liver Kontakt

liver@liver.pl

Liver Kontakt

+48 12 654 52 99
+48 500 460 255

Numery kont bankowych:

konto główne: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

19 1750 0012 0000 0000 2068 7436

(przeznaczone na składki członkowskie, darowizny)

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

(przeznaczone WYŁĄCZNIE na darowizny dla Podopiecznych DZIECI i MŁODZIEŻY)