Majer Artur

Artur Majer jest obserwowany w kierunku zespołu Alagille`a z wrodzoną wadą serca pod postacią krytycznego Zespołu Fallota z wielopoziomowym zwężeniem tętnic płucnych po kardiochirurgiczno – kardiologicznym leczeniu paliatywnym. Cierpi na Zespół Aspargera. Jest pod opieką wielu lekarzy i poradni. Na stałe zażywa leki: Ursocam, Esseliv, Acessan, Speridan, Vit C.

WSPIERASZ – POMAGASZ

LEKI SOS

Dziękujemy w imieniu Artura

Stowarzyszenie LIVER

 

 

Jak mogę pomóc?

zobacz więcej

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym Dzieciom LIVER

Liver Kontakt

ul. Wysłouchów 30A/43
30-611 Kraków

Liver Kontakt

liver@liver.pl

Liver Kontakt

+48 12 654 52 99
+48 500 460 255

Numery kont bankowych:

konto główne: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

19 1750 0012 0000 0000 2068 7436

(przeznaczone na składki członkowskie, darowizny)

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

(przeznaczone WYŁĄCZNIE na darowizny dla Podopiecznych DZIECI i MŁODZIEŻY)