Nasimuk Marija

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie terapii,

Mariji Nasimuk z Ukrainy.

Zaangażowałyśmy się w te działania, bo bieżąca historia Ukrainy jest jak widać dramatyczna, a sytuacja żyjących tam dzieci niepełnosprawnych ściska za serce każdą osobę, która choć chwilę pochyli się nad krótkim życiem Marijki.

U dziewczynki zdiagnozowano zespół Downa w 31 tygodniu ciąży. Mamie zaproponowano dosyć dramatyczny sposób usunięcia dziecka, już w mocno zaawansowanej ciąży. Rodzina odmówiła i na świecie za parę miesięcy pojawiła się Marija. Urodziła się niestety z poczwórną wadą serca. Na Ukrainie nie zdecydowano się na operacje ratujące życie dziewczynki, z oczywistych dla personelu szpitala (polityki państwa?) względów. Kiedy rodzice uparli się co do wykonania operacji, okazało się, że kwota zaproponowana przez szpital wyniosłaby 100 tysięcy. Mama jako nauczyciel na Ukrainie zarabia 300 zł w przeliczeniu na złotówki. Rodzice nie poddali się w walce o życie dziecka i dotarli do lekarzy w Niemczech, gdzie przeprowadzono operację serca ratującą życie za 25 tysięcy euro i prawie połowę zapłaciła tamtejsza fundacja. Teraz walczą o godne życie ich dziecka. Odkładają pieniądze i przyjeżdżają na terapię do Polski (na Ukrainie praktycznie nie ma ośrodków wspierających dzieci z zaburzeniami rozwoju).

Dziecko dodatkowo ma ogromną alergię, duże uczulenie niemal na wszystkie alergeny wziewne i pokarmowe. Ciągle ma ataki duszności. Dobre jakościowo towary, w tym leki, są na Ukrainie bardzo drogie, ponieważ sytuacja polityczna tego państwa jest zależna od Rosji. Nasi przyjaciele z Ukrainy żyją nie tylko w strachu o ich przyszłość, mając w tle wojnę i ograniczoną możliwość wyjazdu z Ukrainy, ale przede wszystkim o zdrowie i życie Mariji.

Około 4. roku życia dzieci z zespołem Downa trafiają do ośrodków zamkniętych dla dzieci z upośledzeniem, niepełnosprawnością. Odseparowane od rodzin. Właściwie terapia dla takich dzieci na Ukrainie nie istnieje. Sytuacja jest dramatycznie nieludzka. Brak specjalistów, brak systemu kształcenia. Dzieci te nie biorą udziału w żadnym życiu społecznym!!!

Okazało się, że organizacje charytatywne w naszym kraju nie mogą wesprzeć dziecka z zespołem Downa z Ukrainy z powodów formalnych. Udało się nam jednak dotrzeć do Fundacji Liver w Krakowie, z którą zbierzemy pieniądze na terapię dziewczynki, środki pielęgnacyjne, pobyt w Polsce. Wszystkie kwoty będą rozliczone przez rachunki potwierdzające wykonanie terapii lub zakup leków czy wykonanie badań. Najważniejsze teraz jest zrobienie dziewczynce dobrych badań alergicznych i regularnie prowadzona fizjoterapia.

W Polsce trudno jest żyć i walczyć o dziecko niepełnosprawne…. na Ukrainie to niemal czynność heroiczna, właściwie skazana na porażkę… Z góry dziękuję tym, którzy odpowiedzą na naszą prośbę. Wiem już, że na Was zawsze można liczyć!!! Dzięki, Aga Janiec.

Wpłat można dokonywać na konto Stowarzyszenia Liver o numerze:

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

w tytule proszę koniecznie wpisać, że darowizna ma być przeznaczona

na rzecz Mariji Nasimuk

Bardzo gorąco dziękujemy za każdą, nawet najmniejszą wpłatę!

Stowarzyszenie udostępnia swoje konto bankowe.

Można na nie dokonywać wpłat w złotówkach:

Wpłaty są potwierdzane.

Darowizna na rzecz Marija Nasimuk

BNP PARIBAS nr konta

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

lub

PODARUJ 1% podatku dopisując

nr KRS: 0000 124 837

Cel szczegółowy: Nasimuk Marija

ZA DOKONANE WPŁATY DZIĘKUJEMY W IMIENIU MARIJI Z RODZICAMI I NASZYM WŁASNYM

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom LIVER

Jak mogę pomóc?

zobacz więcej

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym Dzieciom LIVER

Liver Kontakt

ul. Wysłouchów 30A/43
30-611 Kraków

Liver Kontakt

liver@liver.pl

Liver Kontakt

+48 12 654 52 99
+48 500 460 255

Numery kont bankowych:

konto główne: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

19 1750 0012 0000 0000 2068 7436

(przeznaczone na składki członkowskie, darowizny)

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

(przeznaczone WYŁĄCZNIE na darowizny dla Podopiecznych DZIECI i MŁODZIEŻY)