Ostatni dzwonek na faktury za 2023 rok!

Zwracamy się z prośbą o przesłanie faktur za rok 2023. Musimy się rozliczyć jak najszybciej, ponieważ goni nas m.in. termin sprawozdania.

Po tym podsumowaniu za 2023 rok nie będzie już możliwości cofania się w księgowości.

DLATEGO PRZYPOMINAMY o jak najszybszym przysyłaniu do nas FAKTUR za ROK 2023. Nie będziemy w stanie przyjąć faktur z jakimkolwiek tłumaczeniem niestety.

Prosimy pamiętać na przyszłość, aby najpóźniej do 2 miesięcy od wystawienia faktury przesłać ją do nas w celu rozliczenia.

Bardzo prosimy, ponaglamy naszych Podopiecznych i ich Rodziców o skrupulatne podejście do tematu.

Z fakturami jako dowodami księgowymi mamy mnóstwo pracy – w skali roku to prawie 10000 sztuk, w skali miesiąca około 700. Miesięcznie mamy 500-700 faktur i dotyczą różnych spraw: refundacji leków i środków medycznych, sprzętów pomocniczych i rehabilitacyjnych, opłacenia odżywek i szczepień, refundacji kosztów dojazdu do szpitala oraz zapłaty za hotel przyszpitalny, zakupu biletów i tak dalej. Są to wydatki związane z realizacją naszej misji: pomocy chorym dzieciom.
Stowarzyszenie jest osobą prawną i musi prowadzić pełną księgowość i sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości. Żeby wydatek był dowodem księgowym musi być sprawdzony pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzony do wypłaty. To wymaga pracy administracyjnej oraz księgowej…

Cieszymy się, że możemy Wam pomagać opłacić faktury i rachunki i że możemy zrefundować poniesione przez rodziców i Podopiecznych wydatki. Jest to możliwe dzięki pieniądzom od darczyńców i podatników, którzy zaufali nam i chcą pomóc chorym dzieciom.
I to jest pomoc, która jest ogromna!

Jak mogę pomóc?

zobacz więcej

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym Dzieciom LIVER

Liver Kontakt

ul. Wysłouchów 30A/43
30-611 Kraków

Liver Kontakt

liver@liver.pl

Liver Kontakt

+48 12 654 52 99
+48 500 460 255

Numery kont bankowych:

konto główne: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

19 1750 0012 0000 0000 2068 7436

(przeznaczone na składki członkowskie, darowizny)

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

(przeznaczone WYŁĄCZNIE na darowizny dla Podopiecznych DZIECI i MŁODZIEŻY)