Program do rozliczenia 1% podatku za 2020 rok

Jak i w poprzednich latach, tak i w 2021 roku, zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku na rzecz naszych Podopiecznych. Zebrane środki zostaną przekazane na drogie leczenie i rehabilitacje.
Wypełniając PIT prosimy o wpisanie numeru KRS 0000 124 837. Następnie prosimy podać informacje uzupełniające, w tym cel szczegółowy, którymi mogą być Leki SOS lub Poszczególni Podopieczni.

wersja instalacyjna

wersja online


Prosimy o skorzystanie z programu, rozliczenie się i przekazanie na rzecz naszych Podopiecznych 1% podatku.

Dziękujemy, 
Podopieczni Stowarzyszenia

 

 

Przyjęliśmy zasadę, że jeśli w zeznaniu nie jest podany cel szczegółowy z tytułu 1% podatku to przeznaczamy wpłatę na zakup leków w ramach funduszu Leki SOS. Żadna kwota z tytułu 1% podatku nie zostaje przeznaczona na administracje. Całość jest przekazana na pomoc chorym Podopiecznym Stowarzyszenia Liver. Dzięki tym środkom możemy zakupić leki dla dzieci po transplantacji wątroby, sfinansować zakup sprzętu medycznego i pomocniczego.

Bardzo prosimy o przekazanie na naszą rzecz 1% podatku!

  

Informacje szczegółowe:

Zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie organizacje pozarządowe posiadające status pożytku publicznego i będące na liście opublikowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 15 grudnia 2018 r. mają przywilej otrzymywania 1 % podatku od podatników płacących podatek dochodowy.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER uzyskało status OPP już 29.12.2011 r. W 2019 r. mamy możliwość otrzymywania cennego 1 % podatku. To dla Stowarzyszenia ogromny zaszczyt i szansa na zdobycie dodatkowych funduszy na pomoc chorym dzieciom.
1 % podatku mogą przekazać osoby fizyczne rozliczający się z fiskusem poprzez zeznania podatkowe:

PIT 28 – ryczałt
PIT 36 – prowadzący działalność gospodarczą
PIT 36 L – prowadzący działalność gospodarczą płacący podatki w stawce liniowej
PIT 37  – praca i inne
PIT 38  kapitał: zbycie akcji, udział w spółkach
PIT 39 – zbycie nieruchomości i praw majątkowych

Niestety 1 % podatku nie mogą przekazywać osoby prawne, a więc spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje i inne stowarzyszenia czy przedsiębiorstwa państwowe. W wymienionych formularzach podatkowych należy dokonać rozliczenia i ustalić 1 % podatku, dokonując zaokrąglenia do pełnych dziesiątek groszy.

Zachęcamy i prosimy z całego serca o 1% podatku.
Zarząd Stowarzyszenia LIVER

Jak mogę pomóc?

zobacz więcej

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym Dzieciom LIVER

Liver Kontakt

ul. Wysłouchów 30A/43
30-611 Kraków

Liver Kontakt

liver@liver.pl

Liver Kontakt

+48 12 654 52 99
+48 500 460 255

Numery kont bankowych:

konto główne: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

19 1750 0012 0000 0000 2068 7436

(przeznaczone na składki członkowskie, darowizny)

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

(przeznaczone WYŁĄCZNIE na darowizny dla Podopiecznych DZIECI i MŁODZIEŻY)