Sakowski Mateusz

Sakowski Mateusz

6  lat

 Chłopczyk z zwłóknieniem i marskością wątroby – wtórna marskość żółciowa.

Cierpi na cholestazę o nieustalonej etiologii, hiperamonemię

i jest zakwalifikowany do przeszczepienia wątroby.

WSPIERASZ – POMAGASZ 🙂

LEKI SOS

Dziękujemy w imieniu Mateuszka

Stowarzyszenie LIVER

Jak mogę pomóc?

zobacz więcej

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym Dzieciom LIVER

Liver Kontakt

ul. Wysłouchów 30A/43
30-611 Kraków

Liver Kontakt

liver@liver.pl

Liver Kontakt

+48 12 654 52 99
+48 500 460 255

Numery kont bankowych:

konto główne: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

19 1750 0012 0000 0000 2068 7436

(przeznaczone na składki członkowskie, darowizny)

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

(przeznaczone WYŁĄCZNIE na darowizny dla Podopiecznych DZIECI i MŁODZIEŻY)