Sawko Anastazja

Anastazja urodziła się 24 listopada 2009 roku w Warszawie w szpitalu MSWiA. Stwierdzono żółtaczkę o stężeniu 14,98 mg%. Na moje pytanie skierowane do lekarzy, dlaczego córka oddaje białe stolce, odpowiadali, że to po antybiotykach, które córka dostała, bo zarazili ją w szpitalu gronkowcem.

W sumie w szpitalu spędziliśmy przerwą 2 tygodnie Zostaliśmy wypisani do domu z rozpoznaniem Hiperbilirubinemia. Gdyby nie przypadek i wizyta u Pani doktor Alicji Karney-pediatra, możliwe…, że Anastazji już by z nami nie było.

Pani Doktor od razu zorientowała się jaka to choroba, gdyż kolor skóry był już zielonkawy, a brzuch bardzo powiększony. Dostaliśmy skierowanie do Instytutu Matki i Dziecka na szczegółowe badania, gdzie zdiagnozowano Cholestazę. W trybie natychmiastowym pojechaliśmy do Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Po tygodniu badań diagnoza wykazała atrezje dróg żółciowych / zarośnięte przewody żółciowe. Przypadek córki zdarza się jako jeden na osiemnaście tysięcy urodzeń.

1 lutego 2010 roku w wieku 2 miesięcy córka przeszła 6 godzinną operację metodą Kasai. Zabieg ten jednak nie ratuje Anastazji, tylko przedłuża czas…życia ze zwłóknieniem i marskością wątroby oraz bolesnym oczekiwaniem na jej całkowitą niewydolność. Bo nie jest to życie bez bólu i skutków ubocznych. Chociaż maluszek nasz dobrze się rozwija i jest mądrą, uśmiechniętą dziewczynką, to nikt nie zdaje sobie sprawy, że córka jest chora i narzeka na bóle brzucha, pleców, nóg, swędzenie tych okolic. Błona śluzowa żołądka jest przekrwiona i istnieje podejrzenie gastropatii, tworzą się żylaki przełyku, które z czasem zaczynają pękać, powodując krwawienie. Nastąpiły zmiany w prawej nerce. Stwierdzono splenomegalię.

Przeszczep ratuje życie Anastazji

PO PRZESZCZEPIE – Anastazja Sawko /5 lat/ 2 listopada 2014 r. została przewieziona z Oddziału Gastroenterologii, gdzie przebywała na leczeniu zapalenia przewodu żółciowego, w stanie krytycznym i śpiączce na Oiom. Nastąpiła ostra dekompensacja przewlekłej niewydolności wątroby i zakrzep żyły wrotnej. Toksyny wątrobowe amoniak, bilirubina w wysokości 27 ( <1,00) przedostały się do głowy. Podczas przeszczepu nastąpił obrzęk mózgu, niedotlenienie. W nocy z 4 na 5 listopada 2014 roku w trybie pilnym została przeszczepiona część wątroby od taty Anastazji. Wątroba, nerki, serce i inne narządy podjęły pracę, zaczęła sama oddychać. Niestety nastąpił niedowład rąk i nóg oraz zanik mowy. Po kilku dniach zaczęła przełykać wodniste pokarmy i obserwować otoczenie. Na Oddziale Chirurgii nastąpiła nieznaczna poprawa ruchowa, natomiast stała się nadpobudliwa, a kontakt psychiczny utrudniony. Zastosowano leczenie neurologiczne: cerebrolizyna, eye q, cavinton. W dniu 8 grudnia została wypisana na Oddział Rehabilitacji celem zwiększenia sprawności ruchowej, Jednak po tak długim okresie w szpitalu była płaczliwa, nie współpracowała na ćwiczeniach, Od 17 grudnia Anastazja przebywa w domu. Jest spokojna, przesypia noce, powoli siada, śmieje się, gdy płacze to lecą łzy. Anastazji zalecono rehabilitację ruchową, neurologiczną, psychologiczną oraz neurologopedyczną, ponieważ nie mówi. Podajemy różnego rodzaju leki i antybiotyki oraz leki immunosupresyjne, zapobiegające odrzuceniu wątroby (prograf, cellcept), które zabierają odporność, córka musi być leczona w domu.

Podajemy jej trzy razy dziennie drogie leki, których niestety nie refunduje NFZ. Każdej osobie prywatnej i firmie, dziękujemy z całego serca za dobre słowo i wsparcie finansowe, które pomoże Anastazji prawidłowo się rozwinąć.

Rodzice Anna Szeptyńska, Maciej Sawko

i Anastazja dziękują za ofiarowaną pomoc.

Stowarzyszenie udostępnia swoje konto bankowe.

Można na nie dokonywać wpłat w złotówkach:

Wpłaty są potwierdzane.

Darowizna na rzecz Sawko Anastazja

BNP PARIBAS

Wpłaty w PLN:

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

POMÓŻ ONLINE

Przekaż darowiznę

Wpłaty w EURO: PL72 1750 0012 0000 0000 2068 7452 (format IBAN)

Wpłaty w USD: PL 221750 0012 0000 0000 2068 7479 (format IBAN)

kod BIC (SWIFT) banku:
PPABPLPKXXX (BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.)

PODARUJ 1,5% podatku dopisując

 nr KRS: 0000 124 837

Cel szczegółowy: Sawko Anastazja

ZA DOKONANE WPŁATY DZIĘKUJEMY W IMIENIU ANASTAZJI Z RODZICAMI I NASZYM WŁASNYM

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom LIVER

English version

Anastasia Sawko was born on 24th November 2009. She has been diagnosed with jaudice (concentration 14,98 mg%). After more precise examinations at the Institute of Mother and Child the cholestasis has been diagnosed. Another diagnosis in other hospital revealed congenital biliary atresia. This case is 1 to 18000 births. At age of 2 months she had the Kasai surgery. However, this procedure does not save Anastasia but just gives her more time… time with hepatic cirrhosis and painful waiting for its total insufficiency.

Transplantation was the only rescue for Anastazja

After the transplant / Anastasia Sawko / 5 years / 2 November 2014 r. Was transferred from the Department of Gastroenterology , where she stayed for the treatment of primary sclerosing, in critical condition and in a coma at the ICU. There was an acute decompensation of chronic liver failure and portal vein thrombosis. Liver toxins like ammonia, bilirubin in the amount of 27 ( <1.00 ), got into the head. During the transplant occurred cerebral oedema, anoxemia. On the night of 4 to 5 November a part of Anastasia Dad’s liver was urgently transplated. The liver, kidneys, heart and other organs started working, she began to breathe. Unfortunately, there has been a weakness of arms and legs and loss of speech. After a few days she began to swallow fluid food and observe the environment. At the Department of Surgery, there was a slight movement improvement, but became hyperactive and there were difficulties in mental contact. Neurological treatment was applied: cerebrolizyna, eye q, Cavinton. On December 8, she was discharged to the Department of Rehabilitation in order to increase her mobility, however, after such a long period in the hospital was weepy, did not cooperate in exercises, and since December 17, Anastasia lives in the house. She is quiet, sleeps at nights, slowly sits down, laughs, she cries with tears. She was prescribed physical rehabilitation, neurological, psychological and Neurologopedic rehabilitation because she doesn’t speak. We provide all kinds of drugs and antibiotics and immunosuppressive drugs to prevent rejection of the liver ( prograf, celcept ), those drugs decrease immunity system so the daughter must be treated at home.

We give her three times a day, expensive drugs, which, unfortunately, are not reimubursement of the National Health Care. To any private person and company, thank you with all my heart for the good word and financial support which help Anastasia properly develop and stand on her legs .

If you could donate any sum, the „Liver” Association has opened these bank accounts:

Payee: Stowarzyszenie LIVER, Poland, 30-611 Krakow, ul. Wysłouchów 30a/43

Title of transfer: „Donation for Sawko Anastazja”

Payments in PLN: BNP PARIBAS 94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

Payments in EURO: PL72 1750 0012 00000000 2068 7452 (IBAN)

Payments in USD: PL22 1750 0012 00000000 2068 7479 (IBAN)

kod BIC (SWIFT) banku:
PPABPLPKXXX (BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.)

All payments are confirmed.

The parents, Anna Szeptynska, Maciej Sawko and little Anastasia thank for every help offered.

Jak mogę pomóc?

zobacz więcej

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym Dzieciom LIVER

Liver Kontakt

ul. Wysłouchów 30A/43
30-611 Kraków

Liver Kontakt

liver@liver.pl

Liver Kontakt

+48 12 654 52 99
+48 500 460 255

Numery kont bankowych:

konto główne: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

19 1750 0012 0000 0000 2068 7436

(przeznaczone na składki członkowskie, darowizny)

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

(przeznaczone WYŁĄCZNIE na darowizny dla Podopiecznych DZIECI i MŁODZIEŻY)