STOP CELEBRYTYZACJI PSEUDONAUKI – włączamy się w akcję!

Jako Stowarzyszenie LIVER postanowiliśmy włączyć się w akcję STOP CELEBRYTYZACJI PSEUDONAUKI.
Polega ona na tym, aby uświadamiać wszystkich, że osoby znane, medialne, udzielające się w tzw. przestrzeni publicznej nie zawsze mają prawidłową wiedzę dotyczącą zagadnień związanych ze zdrowiem. Jednym zdaniem: aby osoby znane osoby nie propagowały swoich przekonań publicznie, przekonań które mogą zagrażać zdrowiu i życiu innych, jak np. „uważam, że szczepienia są złe”.
stop celebrytyzacji
Teorie i twierdzenia takich osób nie znajdują potwierdzenia w badaniach naukowych, a często wręcz stoją w sprzeczności z faktami potwierdzonymi naukowo.
Wśród pacjentów na całym świecie są tacy, którzy do dziś ponoszą zdrowotne konsekwencje z powodu zaufania, jakim obdarzyli pseudomedycznych hochsztaplerów.
Pomysłodawcą akcji jest Fundacja Watch Health Care,
Dlatego apelujemy do wszystkich osób zabierających głos w przestrzeni publicznej o wyjątkową ostrożność wypowiedzi w tematyce zdrowotnej. Szczególnie ważne jest przedstawianie rzetelnych uzasadnień opartych na naukowych podstawach. Cała cywilizacja zachodnia została zbudowana właśnie na naukowych podstawach, stąd medycyna również, a nawet przede wszystkim, nie może być od naukowych podstaw oderwana.
#StopCelebrytyzacjiPseudonauki

Jak mogę pomóc?

zobacz więcej

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym Dzieciom LIVER

Liver Kontakt

ul. Wysłouchów 30A/43
30-611 Kraków

Liver Kontakt

liver@liver.pl

Liver Kontakt

+48 12 654 52 99
+48 500 460 255

Numery kont bankowych:

konto główne: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

19 1750 0012 0000 0000 2068 7436

(przeznaczone na składki członkowskie, darowizny)

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

(przeznaczone WYŁĄCZNIE na darowizny dla Podopiecznych DZIECI i MŁODZIEŻY)